Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager for et barn at vænne sig til at være hos mig, men I skal nok regne med at det kan tage omkring 1 - 3 uger for at få en god og langsom indkøring, men det kommer selvfølgelig også an på forældrenes tid til rådighed og behov. Nogle gange sker det dog at et barn allerede har vænnet sig til at være hos mig efter 3-4 dage. Vi aftaler antal timer i dagplejen ud fra hvordan det går og timeantallet vil være stigende i løbet af dagene. Jeg har haft enkelte lange svære indkøringer, hvor det har taget op til 3 måneder, inden barnet havde vænnet sig til mig og mit sted, og i sådanne tilfælde bliver forældrene nød til at være mere til rådighed end normalt er. Men da det er børnene, der er i fokus, og at det er det nye barns tilvænning til stedet og mig, der er vigtigt, prøver vi på at gøre indkøringen hvor mor eller far er til stede så kort som muligt, så børnene og jeg hurtigt kan finde en hverdag sammen. Børn er meget forskellige, og det er forældrene også, og derfor vil alle indkøringer være forskellige.

Det er bedst, at det er mor og far, der kan være med til indkøring hos mig. Det er fordi, at det er barnet, forældrene og jeg som børnepasser, der skal lære hinanden at kende og blive trygge ved hinanden. Nogle forældre kan have det svært med indkøringen, fordi forældrene skal give slip på barnet, men jo mere afslappede og trygge I er som forældre, jo hurtigere er jeres barn det også.

Når jeres barn starter, er det ikke kun en stor omvæltning for jeres barn, men også for de andre børn. De kan reagere ved at have brug for ekstra omsorg og tryghed, fordi de skal pludselig dele børnepassers opmærksomhed med den nye i gruppen. Derfor har jeg i den første tid fokus på, at der er masser af tid på gulvet og hjemme i dagplejen. 

Det kan være hårdt for et lille barn, når det skal ud og passes. Barnet har ikke prøvet det før, og vil helst være sammen med mor og far, og der ud over ved det ikke, at det bliver hentet igen af mor og far, den erfaring skal til først til at have. Det tager også megen energi at være et nyt sted og forholde sig til at det, der sker, og det vil sagtens kunne sammenlignes med, at man selv skal starte på nyt job.