Betaling

Jeg er forud betalt og min løn sættes ind på min konto senest den første hverdag i måneden. I skal betale i alle årets 12 måneder også under ferie og sygdom.

Som forældre får I tilskud af Københavns kommune til pasning, og tilskuddet bliver sat ind på forældrenes konto. Forældrene overfører derefter det kommunale tilskud plus egenbetaling til børnpassers konto.

Den fulde betaling (11800kr.) dækker børnepassers løn, pension, barnevogne, stole, bleer, solcreme, transportudgifter, mad m.m. Jeres tilskud fra Københavns kommune er 7776 kr (2024).

Børnepassers løn er B-indkomst. Jeg sørger selv for indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag, ATP og skat.

Som forældre skal I udfylde en blanket på nettet, hvor I skriver, at I har overført løn til mig. Blanketten bliver videresendt til mig, som godkender den og sender den til privat børnepasning, og derefter er der en vis behandlingstid, inden I får jeres tilskud. Hvis Kontoret for Privat Børnepasning ikke modtager løndokumentation, kan kontoret træffe afgørelse om tilbagebetaling af hele tilskuddet.

Når jeg skal opsiges, kan det kun gøres d.1 og d.15 i måneden, og forældrene betaler derefter for en hel måned, derfor kan forældre risikere at betale både til børnepasser og vuggestue/ børnehave på en gang.

I Københavns Kommune er det muligt at få søskendetilskud i en privat børnepasningsordning. Søskende tilskuddet svarertil 50% af institutionstaksten på den billigste plads. Det vil ofte være til et barn i børnehave eller til den ene af to tvillinger, som begge passes i
Privat Børnepasning. Gives tilskuddet til et barn i børnehave, reguleres prisen på dette barn
automatisk til det halve via Forældrebetalingen. Gives tilskuddet til et barn i privat børnepasning, udbetales søskendetilskuddet sammen med det
øvrige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, forældrene skulle have betalt, hvis barnet gik i et aldersvarende dagtilbud