Sygdom

Når barnet er syg:


Jeg modtager ikke syge eller smittebærende børn. Temperatur over 38 betegnes som feber. Barnet er rask, når det kan være med i dagligdagen og de aktiviteter, der foregår i pasningsordningen. Såfremt børnene har været syge, anbefaler jeg, at de har en feberfri dag hjemme, inden de afleveres i børnepasningen.

Hvis jeres barn har øjenbetændelse, skal det have været i behandling i minimum 24 timer, inden I sender det til pasning hos mig, da det er meget smitsomt. Hvis barnet har diarre eller er meget forkølet, skal barnet holdes hjemme. Ved dårlig mave skal barnet have mindst en almindelig afføring og være hjemme i mindst 24 timer, før det må afleveres i børnepasningen.

Hvis barnet bliver sløj i løbet af dagen, kontaktes I af mig, og bedes hente barnet.

Ved børnepassers sygdom:

Når jeg er syg, skal I selv finde pasning til Jeres barn. Da vores yngste barn er 13 år, vil det kun være under særlige omstændigheder, at jeg vil have barn syg dag med ham, da han oftest vil kunne ligge selv på værelset eller være sammen med min mand, da han sjældent skal arbejde ude af huset om formiddagen.

Jeg får betaling under min, mine børns og jeres barns sygdom.