Privat børnepasning

Når man er privat børnepasser, er man selvstændig erhvervsdrivende. Derfor er børnepasningen et privat anliggende mellem forældre og den private børnepasser. Københavns kommune fastsætter ikke prisen for pasningen, men yder økonomisk tilskud og fører pædagogisk tilsyn.

Forældre og børnepasser vælger hinanden, og indgår en kontrakt om gældende vilkår.

Kommunens pædagogiske tilsyn godkender børnepasseren ud fra en samlet vurdering af de pædagogiske, sikkerhedsmæssige og strafferetslige kriterier. Børnepasseren bliver først godkendt til to børn, derefter tre børn, og vurderer den tilsynsførende pædagog, at børnepasseren har kapacitet til fire børn, kan børnepasseren blive godkendt til dette. I perioder kan børnepasseren have 5 børn.

Pædagogisk tilsyn betyder, at jeg får anmeldte og uanmeldte besøg ca. hver anden måneden. Hos den tilsynsførende pædagog kan jeg få råd og vejledning og drøfte barnets trivsel og snakke om, hvordan det går med børnegruppen. Jeg og I som forældre kan altid kontakte den tilsynsførende pædagog.

Det pædagogiske tilsyn i privat børnepasning har tilrettelagt tumlastik i Prismen på Holmbladsgade hver Fredag. Her har børnene mulighed for at være sammen med en større gruppe børn, hvor bevægelse og sang er med til at styrke og udvikle deres sociale og motoriske kompetencer. Samtidig kan jeg som børnepasser udveksle erfaringer med andre børnepassere og pædagoger.

Da jeg er godkendt af Københavns kommune som privat børnepasser, er mit hus og min have  blevet sikkerhedsgodkendt. Kommunen har indhentet straffe- og børneattest for de personer i min husstand, som er over 15 år.